„120 минути” стартира своя юбилеен 10 сезон по нетрадиционен начин

Всяка неделя, вече от 16:30ч. в повече от 120 минути