Най-много харчим за храна, отколкото година по-рано