Едва 53% от 15-годишните ученици са функционално грамотни

10% от учениците не бяха включени в дистанционното обучение в електронна среда Прочети »