Мария Игнатова и Ненчо Балабанов са водещите на „Звездите в нас“