Българските дружества в несъстоятелност са нараснали с 5,74%

Кофас публикува годишното си проучване на несъстоятелността в ЦИЕ за 2021 г. Спрямо доклада, българските дружества, изпаднали във фалит през…