Българските дружества в несъстоятелност са нараснали с 5,74%