Tag: доклад

Годишен доклад на списание „Лансет“ за климатичните промени и човешкото здраве – 2020 г.