Асен Василев: Ако се сложи таван на цените, стоките изчезват от рафтовете