„Наложилият се нов начин на дистанционна работа изправи публичните институции, бизнеса и гражданите пред няколко големи предизвикателства – увеличаване на заплахи и инциденти със сигурността, недостатъчен капацитет за осигуряване на отдалечен достъп (VPN) и увеличени рискове поради неконтролирани устройства, използвани от служители за работа от вкъщи“, допълни Симонски.
Той отбеляза, че през декември 2020 г. ЕК представи нова директива относно мерките за високо общо ниво на киберсигурност в целия ЕС, както и нова директива за киберустойчивост на критични обекти и мрежи. „Новите две директиви обхващат широк спектър от сектори и имат за цел да се справят с настоящите и бъдещи рискове от кибератаки и киберпрестъпления“, допълни още Симонски. Прочети още