Информационна среща организират онлайн младежи от ученическите съвети на 11 пловдивски гимназии, заедно с образователния екип на Младежки център Пловдив. На нея ще бъдат представени начините за функциониране на Младежки съвет в града.

Основната цел на Младежкия съвет е да бъде създадена мрежа от ученически структури на самоуправление в града, които да се превърнат в посланици на идеята за активно младежко гражданско общество. Организаторите се стремят новосформираният съвет да се превърне в генератор на добри практики и идеи за бъдещо развитие, на решения на проблеми, както и свободно пространство за споделяне на ценен опит, организиране и популяризиране на събития и каузи, подкрепа на връстници.

Срещата ще е от 11 часа в онлайн платформата Zoom, където всеки регистрирал се участник ще получи линк по имейл. Поканени са всички заинтересувани на възраст от 15 до 29 години.

Прочети още