Четиринадесета неделя след Неделя подир Въздвижение, която отбелязваме днес, Бог ни открива, че трябва да пристъпваме винаги с постоянство към Него, особено когато Му се молим и просим да удовлетвори нашите нужди.

"Прогледай, твоята вяра те спаси." (Лука 18:42)

"Много неща, когато се обединят, са полезни. Но разделени, стават негодни, дори унищожителни. Същото е и с вярата и любовта. Обединени, те чудотворят, а разделени – съблазняват и причиняват зло. Това се вижда и от неделното свето литургийно Евангелие (Лука. 18:35-43).

Иисус Христос се приближавал до град Йерихон, разказва св. апостол и евангелист Лука, и близо до градските порти Той извършил едно от последните Си чудеса. Сторил още едно добро на страдащото човечество. Древен обичай било до градските порти да стоят бедните и страдащите люде и да просят милостиня от жителите и гостите на града. Сред тези хора при входа на Йерихон стоял и един слепец. И той също се надявал на любовта и състраданието на минаващите, но не предполагал, че ще получи такава голяма милост. Като чул шума от приближаващите се хора, попитал какво става. Отговорили му, че минава Иисус от Назарет. Слепецът знаел за Иисуса Христа. Той бил чувал за дивните чудеса, които Христос вършел, за благодеянията, с които обдарявал страдащите, за славата, която се носела за Него по цялата страна. Всичко това събудило у слепеца радостна надежда. Забравил за милостинята, която очаквал да получи, и с всички сили завикал: "Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме!" Но народът, който съпровождал Иисуса Христа, както и излезлите да Го посрещнат, негодували и смъмрили слепеца да замълчи. Ето как в този момент у тях действала само вярата, но любовта отсъствала. Целият народ вярвал в Него, защото бил свидетел на чудесата, които Той извършил. Радвал се на прекрасните думи, които излизали от устата на Спасителя. Народът вярвал, но неговата вяра била външна, била повърхностна. Вярата била отделена от любовта.

Докато народът мъмрел слепеца, Христос Сърцеведецът, го извикал при Себе Си. С неописуема радост слепецът отишъл при Него и очаквал с надежда чудотворния въпрос: „"Какво искаш да ти сторя?" "Да прогледам, Господи!" "Прогледай, рекъл Иисус Христос, твоята вяра те спаси."

Ако наистина искаме да обновим духовния си живот, трябва да се изпълним с истинската Христова любов. Само тогава и ние като Йерихонския слепец ще видим истинската Светлина и сами ще бъдем светлина на света. Дай, Боже, да бъдем тези носители на светлината, та хората, като видят добрите ни дела, действащи чрез Христовата любов, да прославят нашия Отец, Който е на небесата. Бог да помага на всички ни. Амин."

В рубриката "Съвременна Библия" – време е Ковид-19 да си тръгва! Жителите на японското селище Шикузен,в югозападната префектура Фукуока вярват, че знаят формулата как това да се случи. С помощта на стомана и слама те издигнаха седемметрова статуя на горила. Изправена в цял ръст със зейнала паст, с остри зъби и светещи червени очи горилата със сигурност ще изплаши вируса или поне така вярват местните хора. Спомних си, че нашите кукери имат една и съща мисия с японската сламената горила – да уплашат и изгонят злото. Бърз поглед в етнографиите на световните народи ще ви накара да се удивите колко много от тях са заложили този принцип в обичаите и традициите си. Принципът е следният: има зло, което е грозно и страшно. Но ние ще го изгоним, като се направим по-грозни и по-страшни от него. Може ли зло да се побеждава със зло?

Слушайте ни всяка неделя сутрин след новините в 8:00 ч. и в ранното утро на понеделник от 01:00 ч. през нощта.

Прочети още