Община Кочериново стартира проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Кочериново". Проектът е с продължителност до 27 април 2021г. Топъл обяд на територията на община Кочериново ще получават 114 лица, които поради бедност и продължаващата епидемична обстановка в страната са в затруднение да осигурят прехраната си.

Продължава приемът на Заявления – декларации по проекта. Желаещите могат да подават документи в Информационния център на община Кочериново. Принадлежността на лицата към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Бобошево.

Прочети още