Европейската комисия пусна мобилното приложение Re-open EU, достъпно безплатно за потребители на Android и iOS.

Приложението е резултат от успеха на едноименната интернет платформа, която беше посетена почти 8 милиона пъти от стартирането й в средата на юни.

Re-open EU събира на едно място изчерпателна и актуална информация за здравната ситуация, безопасността и мерките за пътуване във всички държави – членки на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Потребителите могат да получат най-актуалната информация за националните карантинни мерки, изискванията за тестване, както и за мобилните приложения за проследяване на контактните лица и предупреждения във връзка с коронавируса.

Информацията е достъпна на 24-те официални езика на ЕС, като се използват проверени данни от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и от държавите членки.

Re-open EU беше една от мерките, обявени от Комисията в нейния пакет за туризма и транспорта от май 2020 г., за да се помогне на гражданите да пътуват безопасно, при пълно зачитане на здравните насоки.