Стадионите в Силистра ще бъдат отворени според заповед на министъра на младежта и спорта, с която се допуска упражняването на индивидуални спортни занимания на открито, при спазването на всички противоепидемични мерки.

Стадионите ще бъдат с лятно работно време. За стадион „Луи Айер“ то е от 7.00 до 11.00 ч. и от 15.30 до 19.30ч. За стадион „Доростол“ работното време е от 11.00 до 19.00часа.

Стадионите в другите населени места на общината са с постоянен свободен режим на достъп.

Покритият плувен басейн и тенискортът в града ще останат затворени до приключване на ремонтни дейности по плувното съоръжение.