Наблюдават се критичните места на речните корита Прочети още