Съкращавенето на щата на фондация "Пловдив 2019" и отпадането на длължността "Артистичен директор" е причината титулярът му Светлана Куюмджиева да напусне фондцията въобще.

Извън формалната причина Куюмджиева, която работи е в екипа, още от времето, кагато Пловдив подготвяше кандедатурата си, обяви, че ни еска да създава "интрига " от решението си.

"Няма обида, просто напускам, това все някога трябваше да приключи в някакъв момент, каза Куюмджиева.

Припомням, че в началото на годината бе взето решение съставът на фондацията да бъде редуциран от 24 на 12 души.

Прочети още