Българският потребител прекарва средно по над 5 часа със смартфон в ръка, показва изследване на „Нилсен Адмосфер България“ и Български национален панел.

Над една трета от анкетираните признават, че се считат за пристрастени към устройствата си. Показателно е, че почти всеки четвърти потребител на смартфон често изпитва нужда да провери телефона си дори да няма индикация или конкретна причина.

Точно 65% от потребителите използват устройствата си непосредствено преди лягане.

Именно времето, прекарано в използване на технологията, е един от основните индикатори, определящи степента на пристрастяване или зависимост. Междувременно по-голямата част от анкетираните (70%), признават, че не обръщат внимание каква част от деня са ангажирани с телефона си.

23% от българските потребители често изпитват нужда да проверяват телефона си, дори да нямат известие или конкретна причина. Други 32% от време на време изпитват този тип нужда. Останалите (45%) го правят рядко или изобщо не го правят.

Много смартфон потребители също не се ограничават в употребата на устройството си преди лягане или след като се събудят. Точно 65% от тях използват устройството си непосредствено преди лягане и 61% посягат към него веднага, след като се събудят. Само 14% не го използват нито преди лягане, нито след събуждане.

Онлайн проучването на тема „Смартфон пристрастяване“ бе проведено въз основа на извадка от 500 респондента, активни в интернет българи на възраст 15 години и повече.