Неделята, в която се намираме днес е Шестнадесета след Неделя подир Въздвижение – на митаря и фарисея.

"В името на Отца и Сина, и Светия Дух! С богослужението в този ден Църквата встъпва в подготовителните седмици за Великия пост. Днешната неделя на езика на църковния Устав се нарича Неделя на митаря и фарисея.

Ние току-що чухме Евангелието от Лука, в което се излага добре известната притча за митаря и фарисея. Двама човека дошли в храма: митар – събирач на данъци, човек грешен, както сега биха казали, корумпиран, човек, който бил ненавиждан от съплеменниците си поради неговата длъжност; и фарисей – представител на религиозно-политическа партия, която обединявала хора, ревнители на благочестието. И фарисеят, обръщайки се към Бога Му поблагодарил за това, че той не е такъв, като всички останали хора, т. е. не такъв като тези, които не принадлежали към неговата партия. Нещо повече, фарисеят започнал да изброява своите достойнства: че той и се моли, и пости; и благодарил на Господа за това, че той не е такъв, като митаря, който стоял редом с него.

А митарят, не смеейки да погледне към небето, биейки се в гърдите се обръщал към Господа, казвайки: "Боже, бъди милостив към мене, грешника" (Лк. 18:13). И притчата завършва с думите, че всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а този, който унижава себе си, ще бъде въздигнат (Лк. 18:14). Обръщайки се към учениците Си Господ казва, че митарят излязъл от храма оправдан повече, отколкото фарисеят.

Никой не знае, на никого не е дадено да знае какво става в дълбината на човешката душа. Затова първата заповед, която ние научаваме от днешното четиво е заповедта "не осъждай, не съди другите, мисли за това, което става вътре в тебе". И втората заповед: "движи се към Бога, не стой на място, подлагай своя вътрешен живот на старателен вътрешен анализ, на самосъд, разкайвайки се за своите грехове, върви към Бога. И нека никакво, даже най-страшното падение да не погубва в душата ти твоята надежда на Божието милосърдие".

Всеки от нас трябва да премине през този път на самоунижение, на мъжествен съд над себе си, на трезва оценка на своето духовно и нравствено състояние, та, подобно на евангелския митар, да каже дивните думи: "Боже, бъди милостив към мене, грешника". И да вярваме, че тези думи, станали дела, са способни да преобразят нашия живот според Божия закон. Амин."

Московски и на цяла Русия патриарх Кирил

В рубриката "Съвременна Библия" – в началото на месеца, при тежъкпланински инцидент си отиде Атанас Скатов – цветна личност, запален алпинист и почитател на природосъобразния начин на живот. Има нещо, което ни тласка напред и нагоре. Сила, която ни движи към земните върхове. Христос също е изкачвал върхове. Най-трудният за Него се оказа хълмът Голгота. Подобно на Атанас Скатов, Божият Син се раздели с живота си на едно земно възвишение. Но има една разлика. Атанас изкачваше своите върхове с пълна вяра в себе си. Христос тръгна към Голгота с вяра в Бога. На път към своя връх ти също упражняваш вяра. В кого?

Слушайте ни всяка неделя сутрин след новините в 8:00 ч. и в ранното утро на понеделник от 01:00 ч. през нощта.

Прочети още