Пандемията от коронавирус оказа силно икономическо въздействие върху културата и творческия сектор в цяла Европа. За да подкрепят независимите творци и организации, европейските институции и страните-членки на Европейския съюз /ЕС/ взеха бързи решения и набелязаха мерки за справяне с новите предизвикателства. На национално ниво Министерството на културата продължава подкрепата си за независимите творци и организации и през 2021 година. С над 27 млн. лева са увеличени средствата в бюджета за култура. Целта е да се осигурят условия за поддържане на създадените досега програми и за цялостно подобряване на състоянието на сектора. В началото на епидемията от коронавирус режисьорът Малин Маринов стартира експериментално в интернет Домашен театър "Приказки за малки и големи". За да реализира напълно идеята си, кандидатства и получава подкрепа от Министерството на културата и вече подготвя първата официална премиера на формата:
"Министерството на културата подкрепя наистина този проект, оттам е финансирането, беше одобрен преди 2-3 месеца, във връзка с пандемията. Представленията ще бъдат изграждани с помощта на кукли, а актьорите ще играят на една импровизирана сцена, да я наречем естрадна. В този смисъл се доближаваме до домашния театър, тъй като театър може да стане и в къщи, в една стая. Така също са замислени викторини, тук засягаме образователната част на проекта."
В условията на пандемия от коронавирус Община Видин е готова да продължи да подкрепя творците, като ще разчита освен на собствени средства и на европейско финансиране, каза специалистът по култура Силвана Сюлейман:
"Разбира се, че Община Видин ще продължи да подкрепя всички свои граждани, включително и културните дейци. И, разбира се, че отново ще търсим подкрепата на европейските проекти, които са жизнено важни за нашата Община, най-вече с оглед на недостатъчния бюджет да реализираме всички намерения, които имаме, а от друга гледна точка – времето, в което в момента живеем. Смятам, че в рамките на 2020 година ние успяхме да реализираме множество инициативи, които да зарадват нашите съграждани и да внесат малко повече цвят в ежедневието и в цялата ситуацията, в която сме поставени. Даже мога да дам пример – фестивала "Дунавски вълни". Той възникна благодарение точно на европейски проект. Тази година форматът бе много различен, спряхме се на улични, изкуства, графити и въобще на форми, които предполагат индивидуална творческа работа, но след това остават явна следа в градска ни среда и всички могат да им се радват."
Цветелина Пенкова - евродепутатВодещият инструмент за подпомагане на секторите на културата и творчеството – и единственият, създаден от ЕС специално за тяхната подкрепа е Програмата "Творческа Европа". В средата на декември Европейския парламент и държавите – членки на общността постигнаха споразумение по новата програма, която е за периода 2021-2027 година. Тя има за цел да предложи по-голяма подкрепа на хората на изкуството в рамките на ЕС и по този начин да подпомогне бъдещото развитие на европейската култура, обясни българският евродепутат Цветелина Пенкова:
"Някои от конкретните цели на Програма "Творческа Европа", включват засилване на художественото и културното сътрудничество, насърчаване на иновации и на европейската аудио-визуална индустрия, подкрепа за създаване на всякакъв вид произведения на изкуството в рамките на Съюза. Програмата също така включва продукции на новаторско телевизионно съдържание. Като някои примери за неща, които "Творческа Европа" подпомага, в основния аспект, разбира се, е опазване на културното наследството на Европа, подпомага фестивали на европейското кино и музикалния сектор. Всички знаем за европейските столици на културата, които подчертават богатството и разнообразието на културата в Европа. Награда за литература, която признава най-добрите нови автори и още много такъв тип подобни инициативи."
Чрез Програма "Творческа Европа", през предстоящия 7- годишен период ще бъдат финансирани повече проекти, за да се подпомогне възстановяването на сектора от пандемията, каза още евродепутатът:
"Разбира се, Програмата не е само символично признание на значимостта и важността на културата, а чрез нея ЕС ще може да финансира повече проекти, именно да подпомогне сектора за неговото възстановяване от пандемията, тъй като той беше много силно засегнат. Например един голям успех, който беше постигнат, е включването на музикалните дейци в обсега на Програмата, защото музикалната сфера беше доста силно засегната от кризата и до този момент проблемите, с които се сблъскаха творците от сферата на музиката не бяха адресирани подобаващо. Основно и важно е да се отбележи, че проектите, които ще се финансират, трябва да имат т.нар. европейска добавена стойност, тоест ще се насърчава разнообразието, приобщаването и активното участие на всички творци от всички части на Съюза."
За периода 2021-2027 година бюджетът на програмата възлиза на над 2 милиарда евро, което е с над 35% повече от средствата по предходния период. Предстои окончателното одобрение на изготвената Програма от Парламента и Съвета на Европа. Прочети още