Частните пенсионни дружества в България отчитат повече разходи за управлението на собствени средства, отколкото приходи, генерирани от това управление. Това показват отчетните данни за 2020 г., които бяха наскоро публикувани от Комисията за финансов надзор.

Приходите от управление на собствени средства от пенсионните дружества за 2020 г. възлизат на 20,9 млн. лв. Но разходите, които дружествата са отчели при управлението на средствата, са повече от техните приходи – 21,5 млн. лв. Всъщност негативната разлика идва най-вече от дейността на две дружества. ЦКБ-Сила имат през 2020 г. 2,9 млн. лв. повече разходи за управление на собствени средства, отколкото приходи, а ДСК-Родина – 137 хил. лв. повече разходи. Всички останали дружества излизат на плюс, макар и неголям, в тази дейност. Така или иначе през 2019 г. дружествата сумарно са генерирали нетни приходи от 5,5 млн. лв. от управлението на собствени средства, докато през 2020 г. тази стойност е негативна и възлиза на -530 хил. лв.

Най-големите приходи дружествата генерират от такси. Те са събрали 178 млн. лв. такси през 2020 г., което е с 5% повече в сравнение с 2019 г.

Пенсионните дружества удържат два типа основни такси. Едната е максимум 3,75% удръжка от всяка една направена осигурителна вноска. По нея приходите възлизат на 64 млн. лв.

Другата е инвестиционна такса, възлизаща на 10% от реализирания доход от инвестирането на средствата през годината, като по нея приходите са 113 млн. лв.

Така нетния финансов резултат на пенсионните дружества за 2020 г. е 58,4 млн. лв., което е 8% ръст на годишна база.

Представяне на пенсионните фондове през 2020 г. (млн. лв.)
Печалба за 2020 г. Приходи от такси Нетни приходи от управление на собствени средства Обща сума на активите
Доверие 18.16 43.58 0.22 4,262.29
Съгласие 3.66 19.38 1.01 1,893.84
ДСК-Родина 10.90 31.05 -0.14 3,045.69
Алианц България 18.30 37.86 0.75 3,893.51
Ен Ен 4.21 18.67 0.04 1,862.55
ЦКБ-Сила 2.36 16.67 -2.90 1,585.55
Бъдеще 0.64 5.32 0.07 418.68
Топлина -0.30 3.04 0.40 261.80
Пенсионен осигурителен институт 0.49 2.34 0.02 182.77
ОБЩО 58.43 177.91 -0.53 17,406.67
Източник: КФН

Етикети:

Снимка:

Рубрика:

Прочети още