„Пазители на знанието“ в „Темата на NOVA“

Михаела Карабельова

Гледайте „Пазители на знанието“ в „Темата на NOVA“ тази неделя, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

С отиващата си учебна година идва и време за равносметка. През изминалите 9 месеца над 12 процента от учениците у нас пътуват, за да стигнат до училище. Над 970 са смесените паралелки, в които децата от различни населени места получават знания, а над 5600 са маломерните класове.

Михаела Карабельова

С всяка година демографската криза и обезлюдяването застрашават съдбата на редица училища в страната. Въпреки това в малките населените места шепа деца и преподаватели продължават да се борят за знания и да пазят школа с богата история.

Кое е училището с общо 12 деца, как се учи в 3 и 4 клас едновременно и колко дълъг може да е пътят до знанието? Авторът Михаела Карабельова и операторите Петър Симеонов и Кирил Борисов разказват тази неделя в „Темата на NOVA”.  

Гледайте „Пазители на знанието“ в „Темата на NOVA“ тази неделя, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.