56 милиона лева ще бъдат отпуснати за сферата на туризма за предотвратяване на последиците от пандемията.

Държавата ще предостави държавна помощ на туроператорите и туристически агенти в размер на 4% от сумата на декларирания от тях годишен оборот без ДДС за 2019 г.

Безвъзмездно предоставените средства ще се използват за приоритетно компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчици на услуги суми.

С 51 милиона лева ще бъдат подпомогнати безвъзмездно близо 1600 предприятия, които са в сферата на туроператорска и туристическата агентска дейност.