С над 2,4 млн. лв. е намалено задължението на Община Видин към Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013" (ОПОС), във връзка с установени нередности при изпълнението на първия етап на проекта за изграждане на Пречиствателната станция на град Видин, съобщават от общинската администрация. След проведени разговори на кмета Цветан Ценков с Главна дирекция ОПОС, размерът на дължимите лихви е преизчислен на малко над 104 хил. лв. от 2 564 676,17 лв. Остава задължението на главницата, което е в размер на 6 550 604,68 лв.

В момента Общината оспорва в съда друга санкция, наложена заради нарушения при втория етап на проекта за изграждане на Пречиствателната станция, който е реализиран в предходния мандат. Тъй като е била извършена промяна на един от експертите от страна на фирмата-изпълнител, което противоречи с правилата на Оперативна програма "Околна среда", е определена финансова корекция в размер на 25% от стойността на сключения договор, което прави 3 786 393,34 лв. без ДДС.

Прочети още