Дебатите в различни комисии към Общинския съвет в Бургас относно Правилника за еднократно финансово подпомагане на семейства с новородени или осиновени деца. Вносители на докладната са съветниците Георги Дракалиев и Николай Стоянов.
В предложението за правилник не е посочена макрорамката на бюджета за този вид финансов стимул, както и не е ясна сумата, която общината ще изплаща еднократно на родители. Това коментираха Манол Тодоров и Владимир Павлов при обсъждането в комисията по транспорт:

"Преди време правихме срещи с Георги Дракалиев и нашата група, точно по тази тема, одобрявам това предложение, само не е посочена сумата.
Имам доста питания и обструкции. По какъв начин се насърчава раждаемостта, че да кръстим така този правилник. Оставям на страна условията, на които трябва да отговарят родителите. Не смятам, че на едно семейство като му дадем 100 лева ще насърчим раждаемостта. Смятам, че трябва да има отделна наредба, която да определя това, защото като родиш едно дете ти имаш отговорности. Това включва и подобряване на условията на живот в общината, не само от детската ясла, градина, училище"

Владимир Павлов изложи и становище, че е добре от този вид подпомагане да се възползват само родители, които са сключили граждански брак. А според Юлиян Кулев:
"В крайна сметка всички се радваме, когато се роди едно дете, без значение в коя община. Това е един радостен момент. Важен е жестът на общината, няма значение дали ще дадем 100 лева или 200 лева, за мен е важен жестът и ще подкрепя тази докладна"
Дебатът продължи и в правната комисия, където според Станимир Апостолов задължително в Правилника трябва да има фиксирана сума:

"Подкрепям идеята изцяло, предвиждане на такава стимулация на такива средства имахме преди изборите, като там сме фиксирали максимален размер еднократно подпомагане от 2 000 лева на семейство. В тази връзка смятахме да вкараме подобна докладна, но отчитайки напрежението и натискът, под който е подложен общинският бюджет през миналата, а и пред настоящата година, предвиждахме това да стане след като се видят последствията от тази пандемия"

Вносителите на предложението Георги Дракалиев и Николай Стоянов очакват то да бъде подкрепено от останалите общински съветници следващата седмица на Общинската сесия в Бургас.

Прочети още