В четвъртък /25 февруари/ от 16.00 часа Общинският съвет в Мездра ще проведе своето февруарско заседание при проект за дневен ред от 11 точки.
Заседанието ще започне с най-важната точка- приемане на бюджет на община Мездра за 2021 година. Финансовата рамка е 23 198 523 лева, което е с 4 220 538 лева повече от миналогодишния бюджет и с повече от 7 милиона от този за 2019 година. След това общинските съветници ще трябва да гласуват определяне на индивидуалните месечни възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства в община Мездра, ще бъде обсъден и приет и Културен календар на община Мездра за 2021 година. Освен това ще бъде приет отчет на Екопроект за последното тримесечие на миналата година, ще бъде осигурено авансово плащане по проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на кметство Зверино", сключен между Община Мездра и Държавен фонд "Земеделие", и ще бъде приета покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциация на ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК Враца.
Прочети още