Нова социална услуга "Асистентска подкрепа" стартира Община Видин. Тя предвижда ежедневна почасова грижа в домашна среда, предоставяна от социални асистенти. От специализираната социална услуга могат да се възползват деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа. Услугата е и за хора в над трудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Потребителите ще могат да използват асистент до 4 часа дневно, всеки работен ден. Продължителността ще се определя по предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуалния план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Приемът на документи от кандидати за потребители започва от 25.01.2021 г. в Общинско предприятие "Социални дейности" (гр. Видин, ул. "Княз Борис I" №3). Документи ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа. Информация ще бъде предоставяна и на тел.: 094/601 192, както и на имейл nsu_vid@abv.bg.

Пълна информация, както и бланки на документите по образец са публикувани и на интернет страницата на Община Видин.

Прочети още