Незабавните кредитни плащания, при които банковия превод се извършва в рамките само на няколко секунди, трябва да бъдат напълно въведени в рамките на Европейския съюз до края на 2021 г. Това съобщи подуправителят на БНБ Нина Стоянова в публикация в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България.

Незабавните плащания, известни като SEPA Instant Credit Transfers, позволяват пари да се изпращат от IBAN към IBAN в рамките на секунди, като по този начин правят използването на платежни карти ненужно. Планът е тези плащания да се използват както във физически магазини – чрез безконтантки ПОС-терминали и NFC технологиията в смартфоните, така и при онлайн пазаруване.

За постигането на целта тези плащания да са налични навсякъде в ЕС до края на настоящата година предстоят няколко стъпки, обяснява Стоянова. Това са:

  • Развитие на междувалутни незабавни плащания в ЕС чрез включване на валути, различни от еврото в услугата за незабавни плащания, както през 2020 г. това стана с шведската крона
  • Оценката на необходимостта от задължително присъединяване към SEPA схемата за незабавен превод до края на 2021 г., като се определят критерии кои доставчици на платежни услуги да бъдат обхванати от това задължение
  • Преценка дали да бъде приета нормативна забрана за таксуване на незабавните плащания по-скъпо от стандартните кредитни преводи
  • Осигуряване на презгранична свързаност и оперативна съвместимост на платежните системи за незабавни плащания в евро
  • Насърчаване изграждането на връзки между платежните системи, обработващи незабавни плащания в Европейски съюз, с такива на трети страни, предлагащи същата услуга, при условие че са спазени стандартите за превенция от измами, пране на пари и др.

Етикети:

Снимка:

Рубрика:

Прочети още