Най-много харчим за храна, отколкото година по-рано

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9.6% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

А общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 1 821 лв. и се увеличава с 13.3% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Това показват данните на националната статистика за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през първото тримесечие на годината.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.5%), следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и транспорт и съобщения (12.1%).

Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.1 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване – с 0.6 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, намалява с 0.8 процентни пункта, а на разходите за жилище – с 0.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

• Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17.8%).

• Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4.0%).

• Разходите за облекло и обувки нарастват от 53 на 56 лв. (с 5.3%).

• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9.6%).

• Разходите за здравеопазване нарастват от 111 на 137 лв. (с 23.3%).

• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 186 на 220 лв. (с 18.2%).

• Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 63 на

56 лв. (с 11.1%).

• Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13.3%).

Намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 20.0 на 19.2 кг, кисело мляко – от 7.1 на 6.9 кг, прясно мляко – от 5.0 на 4.8 л, плодове – от 12.8 на 11.9 кг, зеленчуци – от 13.4 на 12.4 кг, и картофи – от 7.2 на 7.1 килограма.