Логично, COVID-19 разбърка световния дневен ред
И това личи и тазгодишния анализ на СИФ. Понастоящем рискът от инфекциозни болести е класиран на първо място, докато през 2020 г. той е на 10-то място.
„Непосредствените човешки и икономически разходи вследствие на COVID-19 са сериозни“, се казва в доклада. Те заплашват да забавят напредъка по овладяването на глобалната бедност и неравенство, както и допълнително да навредят на социалното сближаване и глобалното сътрудничество.
Пандемията показа защо инфекциозните болести попадат в горната част на списъка. COVID-19 не само доведе до увеличаване на смъртността, но и стопира икономическото развитие в някои от най-бедните части на света, като същевременно засилва неравенството с богатите като цяло.
В същото време има опасения, че борбата срещу пандемията коства ресурси, които иначе биха отишли за други критични здравни предизвикателства. Пример може да се даде с прекъсването на програмите за ваксинация срещу морбили.
Проблеми с климата
Въпреки неизбежните проблеми около COVID-19 климатичните въпроси продължават да съставляват по-голямата част от тазгодишния списък с рискове, описани в доклада. Най-общо те са определели като
„екзистенциална заплаха за човечеството“.
Въпреки спада на въглеродните емисии вследствие на блокирането и прекъсването на международната търговия и пътувания има опасения, че когато икономиките започнат да се възстановяват, нивата им отново ще скочат.
Експертите обръщат внимание на личните рискове като непосредствени заплахи. В средносрочен план са макрорискове, а в дългосрочен – основни геополитически рискове.
Сред краткосрочните заплахи, които е вероятно да се реализират през следващите две години, са инфекциозните болести, кризите за препитание, цифровото неравенство и разочарованието на младите хора.
Притесненията в средносрочен план, през идните три до пет години, са свързани със спукването на балона на активи, срив на IT инфраструктура, ценова нестабилност и дългови кризи.
В дългосрочен план прозира загриженост относно оръжията за масово унищожение, държавния колапс, загубата на биологично разнообразие и неблагоприятния технологичен напредък.
Противодействие на рисковете
Наред с изброените рискове, докладът отразява възможните отговори на COVID-19. С тяхна помощ може да се извлекат уроци, които да укрепят устойчивостта в световен мащаб.
Те включват формулиране на аналитични рамки, създаване на нови форми на партньорство и изграждане на доверие чрез ясна и последователна комуникация. Сред препоръките се изтъква необходимостта от страните и бизнесът да действат, вместо да се панират в лицето на рисковете. Прочети още