Над 75 млн. възрастни европейски граждани не са имали дори основни цифрови умения през 2019-та година – това констатира доклад на Европейската сметна палата. Институцията прави преглед на действията на ЕС за подобряване на цифровите умения на възрастните и на планираното в тази насока за периода 2021-2027-ма година.

Това е особено изразено при по-възрастните хора, хората с ниска образователна степен и безработните.

Одиторите отчитат за последните години ограничен напредък при подобряването на основните цифрови компетентности на възрастните в Общността. Според тях, Комисията е предоставила насоки и подкрепа за държавите членки, но има относително малко на брой финансирани от ЕС проекти, насочени към основните цифрови умения на възрастните.

Прочети още