Надеждата помага по канал Da Vinci

От 21 септември, всяка сутрин от четвъртък до неделя в 9.50 ч. „Надеждата помага“ ще представя по канал Da Vinci различни истории за доброта.

Поредицата от кратки филми „Надеждата помага“ е създадена да вдъхновява децата по целия свят да ценят добротата, разбирането и надеждата и да им даде инструменти, за да станат ангажирани, уверени и изпълнени с надежда млади хора.

От 21 септември, всяка сутрин от четвъртък до неделя в 9.50 ч. „Надеждата помага“ ще представя по канал Da Vinci различни истории за доброта, взаимопомощ и приобщаване, които дават на всички, дори на възрастните, пример как можем да си подадем ръка. И няма значение колко малка е постъпката или жестът, които правим, те имат значение и могат да променят света около нас към по-добро…

Планината иска да види изгрева на слънцето, но е обърната на север и то изгрява зад нея, а тя е твърде голяма, за да се обърне. Приятелите й птичка, мечка и катеричка намират начин да помогнат на планината да се порадва на изгрева. Те правят представление за нея с реквизит и музика, за да изобразят изгрева, и планината е трогната – тя не просто е видяла изгрева, а и добротата на приятелите си…

Три геройчета, наречени Хатис, се опитват да развеселят едно голямо гневно чудовище, но дори когато му подаряват цветя, не успяват. Те са учудени, но не го изоставят, а търсят начин да му помогнат и най-накрая успяват, като откриват и изваждат острия предмет, забит в крака на чудовището…

Малко момиченце дава любимия си балон на плачещо бебе и въпреки че губи балона си, радостта на бебето и майката прави момиченцето щастливо…

Когато дете намира съобщения, идващи по водата, то иска да се свърже с този, който ги изпраща. Не успява да се справи само и вика на помощ приятелите и семейството си, за да се свърже с момчето от другата страна на езерото…

Кит помага на по-дребни морски обитатели, които са се оплели в пластмасови отпадъци, а на сушата момченце търси помощ, за да изчисти от боклуци морето в своя район, и отзивчиви рибари идват на помощ с лодките си…

Това са само част от историите, представени в поредицата „Надеждата помага“ от 21 септември по канал Da Vinci, които, използвайки силата на забавлението, насърчават децата да бъдат добри и ги карат да задават въпроси за това, което не разбират за хората, околната среда и света…