В уведомлението за прекратяване на трудов договор, което работодателите подават към НАП, да се посочва и основанието на прекратяване. Това предлага с промяна в Наредба № 5 социалното министерство.

Целта е да се улесни определянето на обезщетението за безработица, като се планира новият регламент да започне да действа от 1 март тази година.

С възприемането на промяната осигурените лица вече няма да е необходимо да подават документи пред НОИ за преценка правото и определяне на размера на паричните обезщетения при безработица.

НОИ ще проверява по служебен път осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за прекратяване на договора и ще определя размера на паричните обезщетения при безработица.

Така ще се намали и срокът за отпускане на самото обезщетение, тъй като информацията ще се подава в 7-дневен срок от прекратяване на договора с работника.

Промяната ще е от полза и за реализиране правото за оспорване на извършеното уволнение, тъй като работниците ще могат да извършват справка за основанието за прекратяване, дори и когато работодателят не е изпълнил задължението да им предаде в срок оформена трудова книжка и да им връчи по надлежен ред заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Прочети още