Хората в някои региони се опасяват от настъпването на антиутопично бъдеще на ограничения на правата им Прочети още