Шведите са известни с факта, че имат висок стандарт на живот, а данъците, които плащат, помагат реалността да остане такава. Самата страна пък е известна с едни от най-високите налози в света, но истината е малко по-сложна, обяснява BBC в свой репортаж.
Страната използва прогресивно данъчно облагане, т.е. хората с по-големи доходи плащат повече данъци от тези с по-скромни. Голяма част от събраните пари отиват в сферите на образованието и здравеопазването. Така Швеция е осигурила редица блага за родителите и децата – като ниски такси за детските градини, безплатен обяд в училище, отпуск по майчинство или бащинство до 480 дни.
Според социолозите шведите са изключително подкрепящи идеята за плащане на повече данъци, ако това ще им гарантира добре финансирана страна с висок стандарт на живот. Именно философията, че навременното плащане осигурява хубав живот, задвижва самосъзнанието на гражданите.
Желанието на хората да плащат данъците си, без да опитват да ги укриват, е допълнително стимулирано от различни намаления и облекчения за определени групи от населението в последните години.
Дискусиите относно бъдещето на Швеция обаче се нажежават
Колкото и успешна данъчна система да са изградили правителствата в страната, извън нея остават прииждащите мигранти. За да могат да се възползват от т.нар. блага, които държавата предоставя със средствата от данъците, те трябва да притежават персонален идентификационен номер, който се получава доста трудно. Върху това се фокусират и националните политически дебати в момента.
Въпреки че процеси като миграцията, дигитализацията и глобализацията правят планирането години напред доста по-трудна задача, шведското общество има високо доверие в публичния сектор. И вярва, че в следващите десетилетия, той ще направи „добри неща“ с парите на данъкоплатците. Прочети още