Затлачено е коритото на р. Бели Лом в района на с. Дряновец Прочети още