Ден на отворени врати на Народното събрание

Тригодишният Андрей даде началото на „пленарното заседание” в Деня на отворени врати на Народното събрание. Председателят на парламента Никола Минчев поздрави първите гости в пленарната зала и „провери кворума“, след което подпомаган от детето „откри“ заседанието.

По повод 16 април – Ден на Българската конституция и отбелязването на 143 години от приемането на първия български основен закон Народното събрание отвори вратите си за граждани от 10.00 до 16.00 часа.

          Сред първите гости на парламента бяха студенти и преподаватели от Софийския университет “Свети Климент Охридски” и Нов български университет – от специалностите „Право“, „Българска филология“ и „Европеистика“, както и ученици от столичното 21 СОУ „Христо Ботев“ и Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“.

На добър час и да си пожелаем българският парламентаризъм да върви все напред и нагоре и всеки да дава в тази насока, каквото може, пожела в началото на Деня на отворени врати председателят на Народното събрание Никола Минчев. Той припомни, че на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция, с която са положени основите на българската парламентарна демокрация. Днес е празник за българския парламентаризъм и за всички юристи, посочи председателят на Народното събрание. Той честити празника на всички настоящи и бъдещи юристи в пленарната зала и добави, че сред тях може да има и бъдещи парламентаристи.

Заедно с първите посетители председателят на парламента Никола Минчев разгледа, предоставените от Държавна агенция „Архиви“ за Деня на отворени врати на Народното събрание, оригинали на Търновската и Сребърната конституции.

Председателят на Народното събрание Никола Минчев разговаря с много от посетителите, студентите и техните преподаватели, сред които и заместник-председателят на 40-ото Народно събрание и преподавател в Нов български университет проф. Екатерина Михайлова. Той отговори на много въпроси и написа лични послания на деца, които го помолиха за това.