Снимката е илюстративна.

Общински съветници от БСП предлагат промени в Наредбата за настаняване и продажба на общински жилища в Бургас. Една от целите им е да се избегне спекулация с последваща препродажба на закупените имоти. Докладната записка предизвика дебати в комисиите към Общинския съвет. Според местната администрация предложенията са незаконосъобразни.

Процедурите и цените, по които се отдават и продават общински жилища често са предизвиквали дебати в Общинския съвет през последните години. Общинските съветници от БСП Христо Панайотов и Стоян Коларов посочват в своята докладна записка, че към края на миналата година чакащите за настаняване в общински жилища са около 450 души. Същевременно за последните 5 години Община Бургас е придобила идва 9 общински жилища, като очаква още 24 апартамента и 14 паркоместа. За същия период реализираните средства от продажба на такива жилища са около 4 милиона и половина лева.

„Първото предложение е свързано с 3-годишен мораториум върху препродажбата на общински жилища. Второто е, средствата от продажбата на общински жилища да постъпват целево във фонд „Жилища“ и да се изразходват само за финансирането и построяването на нови жилища“, обясни Стоян Коларов.

От Община Бургас посочиха, че предложенията са незаконосъобразни. „Не може след като сме продали едно общинско жилище да проследяваме и да разваляме договори за продажби. Единственото условие за продажба трябва да го е имало към датата, в която са се преценявали тези обстоятелства от жилищната комисия“, посочи Златина Георгиева от правния отдел на местната администрация.

Против предложенията е и общинският съветник Иво Баев, председател на правната комисия. „За мен със сигурност е незаконосъобразно ограничаването на правото на продажба, защото то е не само конституционно закрепено, но е и в Хартата за правата и свободите. Такова право може да бъде ограничавано само със закон“, обясни той.

Според общинския съветник от БСП Павел Маринов, възможно е докладната записка да се преработи. „Бихме могли да решим този въпрос с някакъв вид тежест, която да бъде вписана за определен срок в полза на Общината. Да не бъде забрана, но да бъде тежест, която да пречи за продажбата на имота в рамките на някакъв срок“, допълни той.

След дебатите в правната комисия, Христо Панайотов посочи, че част предложенията в докладната записка ще бъдат преработени.

Прочети още