„Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с център град Обзор, състояща се от населените места – град Обзор, село Баня, село Приселци, село Раковсково, село Емона, село Паницово, село Козница“ е въпросът, на който жители на съответните населени места с право на глас ще отговарят по време на местен референдум. Това съобщиха от Областна администрация Бургас.

Датата, определена за провеждането му е 28 февруари т.г., а до решението за свикването му се стигна след искане от страна на местен инициативен комитет.

„В архивите на Областна администрация Бургас няма информация в годините назад да се е провеждала подобна процедура, което дава предпоставки да се счита, че е за първи път.

„Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права и с „да” са отговорили повече от половината от участвалите в референдума.

При положителен вот на избирателите областният управител в двуседмичен срок внася доклад в Министерски съвет“, допълват от Областна администрация – Бургас.