Балансиран Общ устройствен план, в който са защитени интересите и на обществеността, и на бизнеса, и на екологията. Така стратегическия документ, който задава посоките за развитие на морската община в следващите две десетилетия определи кметът на Поморие Иван Алексиев. ОУП вече е готов и предстои неговото обществено обсъждане през февруари. Той определя изцяло нов ред за управление на териториите, като основен акцент е разрастването на общинския център към новите пътни артерии във вътрешността, посочва градоначалникът:

"Отваряме града в посока двата обхода към Бургас и към Ахелой, т.е към основните пътни артерии. Крайбрежието не го натоварваме с тежки параметри и строежи – отбягваме бетонирането на брега. Залагаме на 4 възлови места индустриални паркове, залагаме по периферията на Поморие, където са лозята възможност лозари да си изградят чифлици, във вътрешността, където се занимават с животновъдство да си създадат ферми. Помислили сме и за соларите, защото това е основна дейност на част от местните жители на Поморие. Развиваме сериозно тила на общината, защото там има потенциал."

Според изготвения ОУП подобно на ветрило Стария град на Поморие остава в основата, а по периферията ще са новите индустриални и вилни зони, където се предвижда ниско строителство. Като територии за въздействие са определени Лахана, която граничи с Бургас и местността Кошарите в посока Ахелой и Слънчев бряг. Предвиден е нов живот за земеделските земи около Поморийското езеро без това да нарушава защитения му статут. Това е и най-съществената разлика със стария ОУП, който получи няколко отрицателни екологични оценки. Кметът Иван Алексиев допълва:

"При нас се пресичат няколко защитени териториии – Айтоска планина, Стара планина-Емине, а Поморийското езеро е защитено по рамсарското споразумение. При такава наситеност няма как да не се получи конфликт между обществените и екологичните организации, бизнеса. Основната задача на екипа, изработил ОУП беше, да удовлетвори всички страни. На никого не отдаваме предимство, а търсим нормалния баланс за всички дейности, които могат да се развиват на територията на общината."

Амбицията на Община Поморие е през март проектът на ОУП да бъде внесен в МОСВ за разглеждане пред Националния експертен екологичен съвет, през юни да мине през Националния експертен съвет на регионалното министерство и в края на годината общината да има действащ стратегически документ.
Прочети още