Тригодишен консервационен проект по програма LIFE на Европейската комисия започна в Поморийското езеро. Днес се навършват 20 години от обявяването на езерото, солниците и прилежащото крайбрежие за защитена зона. Езерото е местообитание на стотици видове птици и важна част от миграционния път Виа понтика.

Проектът обединява усилията за запазване на зоната на две екологични организации – френска биологична станция и частния бизнес, който оперира в езерото, това съобщи експертът от „Зелени Балкани“ Димитър Попов

„Основната дейност е да се възстановят двата обходни защитни канала, които са около Поморийско езеро. Това е част от инфраструктурата на Поморийски солници и солодобивното предприятие. През тези последни 5-10 години пред очите ни се случиха неща, които доведоха до влошаване на тяхното функциониране, а именно засипване на част от устието на една от реките и промяна на течението й, което повече от пет години директно се влива в Поморийско езеро. Това доведе до значително намаляване на солеността му“

Целта е да се намали потока на сладка вода в езерото, така че да се възстанови оптималната соленост, необходима за живота на екосистемата и свързаните с нея солодобив и калолечение.

Паралелно община Поморие изпълнява проект за възстановянване на отводнителните канали за дъждовна вода, които да я отвеждат от езерото. Предвижда се и монтиране на видеонаблюдение в района.

Прочети още