Общо 24 проекта на общини, кметства, учебни и детски заведения от област Враца са одобрени и ще получат финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2020“ и обявения конкурс „Обичам природата и аз участвам“.

По 13 от одобрените проекти в областта ще получат по 10 000 лева община Криводол и село Ботуня, както и кметствата в селата Радовене и Хубавене /община Роман/, Баница и Нефела /община Враца/, Остров и Лесковец /община Оряхово/, Крета и Игнатица /община Мездра/.

В тази категория са и проектите на община Мизия и село Софрониево и на село Търнава /община Бяла Слатина/.

Проектите на учебни заведения ще бъдат подкрепени с по 5000 лева, а общо одобрените са пет. Детските заведения с проекти са общо шест, допълват в съобщението.

По проектите от област Враца ще бъдат изградени зони за отдих и спорт, детски кътове, „зелени“ класни стаи.

Предвижда се още облагородяване на паркови пространства, почистване, озеленяване и изграждане на кътове за отдих, както и поставяне на детски съоръжения за игра.