+359 896 020004 pr@eventbg.info
ТРАНСПОРТ

Безплатни карти за градския транспорт за деца до 7 години във Варна

150views

Всички пътници в обществения градски транспорт, които са с деца до 7-годишна възраст, са задължени да представят превозен документ на децата, съгласно Наредба № 2.

Картите са безплатни, поименни и са без снимка. Те се издават целогодишно срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния адрес. Срокът им на валидност и една година от датата на издаването, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините.

Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно с дубликат. В „Градски транспорт“  се води специален регистър за издадените абонаментни карти. Целта на този документ е застраховката на пътника, посочват от дружеството.

Картите могат да бъдат заявени на гише в билетния център и в административната сграда на “Градски транспорт”.