Предстоят законодателни промени, с които ще се регламентира трудовата злополука при работа в домашна среда. Това обяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на парламентарния контрол.

Законодателни промени ще регламентират здравословните и безопасни условия на труд, както и въвеждане на правото на откъсване от работната среда. Очаква се директива, а европарламентът вече призна правото на откъсване на трудещите след края на работния ден и призова за последващи действия.

Наблюденията на социалното министерство показват, че има слабо нарастване на работните места в дистанционна форма. "В различните региони и икономически дейности гъвкавата заетост е между 5 и 10 процента – най-вече в IT сектора, дребното производство, търговията, в областта на услугите – счетоводни, консултантски, обучителни", каза министър Сачева.

Нормативните промени около регламентирането на здравословните и безопасни условия на труд ще бъдат направени след дискусия с работодатели и синдикати. "Правилата за прилагане на работата от разстояние трябва да гарантират както производителността, така и добавената стойност на труда. По отношение на техническото оборудване и поддръжка на работното място има предложения комуналните услуги да бъдат за сметка на служителя, а техническото оборудване като компютри, скенери, принтери да се осигурят от работодателите", заяви Сачева.

Социалният министър отчете, че паралелно с възможностите да се извършва работа от разстояние и през изминалата, и през тази година са заложили обучения по дигитални умения, за да може да гарантират по-добра реализация на пазара на труда. През 2020 г. по различни програми на Националния план за действие по заетостта общо над 2500 безработни и заети са преминали обучение за компютърни умения, а други 400 са обучени за дигитални компетентности.

През 2021 г. са предвидени още 11 600 да преминат такива обучения по Националния план за насърчаване на заетостта, за който са отделени 83 милиона лева, посочи Сачева.

Тя припомни, че работата от разстояние е регламентирана от Кодекса на труда още през 2011 г. През миналата година с антикризисното законодателството се прие работодателите да могат да възлагат извършването на дистанционна работа без да променят работното време, възнагражденията, длъжностите на служителите и др.

Етикети:

Снимка:

Рубрика:

Прочети още