+359 896 020004 pr@eventbg.info

ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ

Безплатни карти за градския транспорт за деца до 7 години във Варна

Всички пътници в обществения градски транспорт, които са с деца до 7-годишна възраст, са задължени да представят превозен документ на децата, съгласно Наредба № 2. Картите са безплатни, поименни и са без снимка. Те се издават целогодишно срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника,...
1 2 3 4 5
Page 2 of 5