+359 896 020004 pr@eventbg.info

ЗДРАВЕ

ЗДРАВЕ

30 % от 15-годишните момичета у нас пушат

Днес е Международния ден без тютюнопушене. Според данни от изготвения от Европейската комисия „Здравен профил за България“, 2017 г. Разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС.  Не по-малко от 28 % от възрастното население, включително повече от...
1 2 3
Page 1 of 3