+359 896 020004 pr@eventbg.info
ЗДРАВЕ

Водата в Харманли и още три села в общината е негодна за пиене

192views

На 15 август Община Харманли получи предписание от Регионална здравна инспекция Хасково за незабавно преустановяване на консумацията на питейна вода в Харманли и селата Бисер, Остър камък и Надежден.

След извършено изследване на водата за питейно-битови цели от зона за водоснабдяване Харманли-2 от ВиК Хасково е установено минимално отклонение по показателя “естествен уран”. Това съобщиха от Община Харманли.

По данни от изследването, установените стойности на уран са – 0.043±0.003 Bq/l при определена максимално допустим показател от 0.03 Bq/l.

Призовават се всички жители на засегнатите населени места да прекратят консумацията на питейна вода от чешмите, както и ползването ѝ при готвене. Водата е годна само за хигиенни цели. ВиК Хасково започва изпълнение на изпратените от РЗИ-Хасково предписания за действия, които включват:

– ограничаване ползването на вода за пиене и приготвяне на храна в гр. Харманли, с. Бисер, с. Остър камък и с. Надежден
– предприемане на действия по отстраняване на несъответствието
– осигуряване на питейна вода на населението, отговаряща на регламентираното качество на водата за питейно-битови цели

Всички кметовете на засегнатите населени места са уведомени.